dabbling duck

dabbling duck teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dabbling duck yavru ördek

dabbling duck terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duck duck goose ördek ördek kaz
dabbling uğraşmaya
dabbling with ile uğraşmak
i had been dabbling in ben de uğraşmıştım
be dabbling göz kamaştırıcı olmak
for dabbling in dabbling için
beijing duck pekin ördeği
black duck kara ördek
blue duck mavi ördek
bombay duck çiroz
canvas duck tuval ördek
cold duck şampanyalı bir içki
dead duck ölü ördek
diving duck dalgıç ördek
duck ördek
duck and drake ördek ve drake
duck hawk ördek şahin
duck on a rock kayanın üzerinde ördek
duck out dışarı ördek
duck press ördek presi
duck shove ördek kıpırdatmak
duck soup ördek çorbası
duck's arse ördek kıçı
duck's ass ördek kıçı
duck-billed dinosaur ördek gagalı dinozor
duck-billed platypus ördek gagalı ornitorenk
duck-egg ördek yumurtası
duck-egg blue ördek yumurtası mavisi
duck-legged ördek bacaklı
duck-walk ördek yürüyüş
eider duck eider ördek
ferruginous duck ferruginous ördek
fish duck balık ördek
harlequin duck alacalı ördek
labrador duck labrador ördeği
lame duck topal ördek
lame duck amendment topal ördek değişikliği
lame-duck session topal ördek oturumu
like water off a duck's back ördeğin üzerinden su gibi çıkmak
mandarin duck mandalina ördek
muscovy duck misk ördeği
musk duck misk ördeği
nova scotia duck tolling retriever nova scotia duck tolling retriever
paradise duck cennet ördeği
pressed duck preslenmiş ördek
ring-necked duck halka boyunlu ördek
ruddy duck kırmızı ördek
ruptured duck yırtık ördek
sea duck deniz ördeği
sitting duck oturan ördek