d region

d region teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d region d bölge

d region terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from region to region bölgeden bölgeye
varies from region to region bölgeden bölgeye değişir
region-to-region agreement bölgeden bölgeye anlaşma
region-to-region bölge için-bölgesi
vary significantly from region to region bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişebilir
is different from region to region bölgeden bölgeye farklı
region-to-region negotiations bölgeden bölgeye müzakereler
the potential value of region-to-region learning processes c bölgeden bölgeye öğrenme süreçlerinin potansiyel değeri
region-to-region dialogue bölgeden bölgeye diyalog
abdominal region karın bölgesi
acceptance region kabul bölgesi
basque region bask bölgesi
bluegrass region bluegrass bölgesi
borders region sınırları bölgesi
central region merkezi bölge
cherkess autonomous region cherkess özerk bölge
chromosomal region kromozomal bölge
constant region sabit bölge
critical region kritik bölge
depletion region tükenme bölgesi
e region e bölge
f region f bölgesi
far eastern region uzak doğu bölgesi
hii region hii bölgesi
hinge region menteşe bölgesi
iliac region iliak bölgesi
inguinal region kasık bölgesi
jewish autonomous region yahudi özerk bölgesi
khakass autonomous region khakass özerk bölgesi
kwangsi-chuang autonomous region kwangsi-chuang özerk bölgesi
lateral region yanal bölge
lothian region lothian bölgesi
nagorno-karabakh autonomous region nagorno-karabağ özerk bölgesi
ningxia hui autonomous region ningxia hui özerk bölgesi
north polar region kuzey kutup bölgesi
pubic region kasık bölgesi
region bölge
region of back sırt bölgesi
region of chest göğüs bölgesi
region of face yüz bölgesi
region of head baş bölgesi
region of inferior limb alt ekstremite bölgesi
region of superior limb üst ekstremite bölgesi
rejection region red bölgesi
sinkiang-uighur autonomous region sinkiang-uygur özerk bölgesi
south ossetian autonomous region güney osetya özerk bölgesi
south polar region güney kutup bölgesi
strathclyde region strathclyde bölgesi
tayside region tayside bölgesi
transition region geçiş bölgesi