c sharp

c sharp teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c sharp c keskin

c sharp terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sharp-sharp keskin sivri
double sharp çift keskin
keep a sharp lookout keskin bir bakış atmaya devam et
look sharp keskin görünmek
sharp keskin
sharp as a tack yapışma gibi keskin
sharp practice keskin uygulama
sharp-cut keskin kesilmiş
sharp-eared keskin kulaklı
sharp-edged keskin kenarlı
sharp-eyed keskin gözlü
sharp-focus realism keskin odaklı gerçekçilik
sharp-freeze keskin-dondurma
sharp-nosed keskin burunlu
sharp-set düşkün
sharp-shinned hawk keskin kesilmiş şahin
sharp-sighted keskin gözlü
sharp-tailed grouse keskin kuyruklu tavuğu
sharp-tailed sparrow keskin kuyruklu serçe
sharp-tongued sivri dilli
sharp-witted zeki
sharp edges keskin kenarlar
sharp pain keskin acı
sharp rise keskin yükseliş
sharp increase keskin artış
sharp contrast keskin kontrast
razor sharp keskin
sharp decline keskin düşüş
sharp drop keskin düşüş
sharp focus keskin odaklanma
sharp bend keskin viraj
sharp objects keskin nesneler
sharp turn keskin viraj
sharp mind keskin akıl
sharp fall keskin düşüş
sharp corner keskin köşe
in sharp contrast tam aksine
sharp knife keskin bıçak
sharp angle keskin açı
sharp point keskin nokta
sharp eyes keskin gözler
sharp blade keskin bıçak
stay sharp keskin kal
sharp image keskin görüntü
sharp tongue keskin dil
sharp teeth keskin diş
sharp decrease keskin düşüş
sharp look keskin bakış
sharp line keskin çizgi
sharp curve keskin eğri