d'accord

d'accord teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d'accord ve d # 039; anlaşması

d'accord terimi için benzer kelimeler ve anlamları

l'accord d'association d & d 0 & d; dernek
i'm entirely in accord tamamen uygunum
protocole d'accord protokol d & # 039;
of one's own accord kendi isteğiyle
être d'accord uyum sağla
je suis d'accord je suis d & # 039; anlaşması
point d'accord nokta d & # 039; uyum
ta'if accord uygunsa ta & # 039;
resigned of one's own accord kendi isteğiyle istifa etmek
mettre d'accord sur mettre d 'accord sur
d'accord avec d & # 039; uyumluluk
protocoles d'accord protokoller d & # 039;
i'm in accord buna göre m
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
accord anlaşma
meech lake accord meech gölü anlaşması
of one's own accord kendi isteğiyle
oslo accord oslo anlaşması
own accord kendi isteğiyle
in accord with uyum içinde olmak
in accord uyumlu
accord and satisfaction anlaşma ve memnuniyet
of its own accord kendi isteğiyle
accord with ile uyum
of their own accord kendi isteğiyle
copenhagen accord kopenhag anlaşması
bon pour accord af akı
of his own accord kendi rızasıyla
on its own accord kendiliğinden
their own accord kendi istekleriyle
shall accord uymalı
its own accord kendi isteğiyle
is in accord with ile uyumludur
basel capital accord temel sermaye anlaşması
with one accord tek anlaşma ile
of your own accord kendi isteğinizle
of her own accord kendi rızasıyla
of my own accord kendi rızamla
plaza accord plaza accord
be in accord uyumlu olmak
accord-cadre anlaşma-kadro
of own accord kendi rızasıyla
the resulting copenhagen accord ortaya çıkan kopenhag anlaşması
common accord ortak anlaşma
is in accord uyum içinde
international accord uluslararası anlaşma
accord well iyi uyum
yet accord henüz uyum
accord priority anlaşma önceliği
be in accord with uymak