v-block

v-block teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı