a 'per system'

a 'per system' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 'per system' sistem başına bir & # 039;

a 'per system' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

per person per night kişi başı gecelik
per person per day günde kişi başı
per person per year yılda kişi başı
per acre per year dönüm başına yıllık
per cent per annum yılda yüzde
per capita per year yılda kişi başına
24 hours per day, 7 days per week günde 24 saat, haftada 7 gün
per cent. per annum above the yüzde. her yıl
per member per calendar year her takvim yılında üye başına
per night per room oda başına gecelik
per product per ürün başına
per 716€ per 716 € başına
per employee per year yıllık çalışan başına
per serving as quantified on the label or per portion etikette veya porsiyonda ölçüldüğü gibi servis başına
4 per cent per annum yılda yüzde 4
per-user per-month ayda kullanıcı başına
per student per day günlük öğrenci başına
per year per person kişi başına yıllık
return of 3 per cent per year yılda yüzde 3 getiri
per therapy per year yılda tedavi başına
per guest per night misafir başına gecelik
visits per therapy per year yılda terapi başına ziyaret
per head per month aylık
per hectare per year yılda hektar başına
equal to a 4.1 per cent rise in per capita gdp kişi başına düşen yüzde 4.1'lik artış
per recipient per alıcı başına
is per room per oda başına
per worker per hour çalışan başına
per user per day günde kullanıcı başına
a per room per night basis oda başına gecelik
on per room per night oda başına gecelik
per person per week haftada kişi başı
litre per day per cow inek başına günde litre
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
per-system basis sistem bazında
per unit system birim başına
pay per use system kullanım başına ödeme sistemi
management system per başına yönetim sistemi
per system sistem başına
a per-system basis. sistem bazında.
10 seeds per 6'' pot 6 başına 10 tohum & # 039; tencere
cloud-based system -based system bulut tabanlı sistem tabanlı sistem
system by system basis sistem bazında sistem
on a system-by-system basis sistem bazında
from system to system sistemden sisteme
per manufacturer's recommendations üreticinin tavsiyesine göre
per customer's request müşterinin isteğine göre
one hour's pay per week haftada bir saat ücreti
as per customer's request müşterinin isteğine göre
per manufacturer's instructions üreticinin talimatlarına göre