g whereas

g whereas teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g whereas g ise

g whereas terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whereas whereas therefore oysa öyleyse
whereas buna karşılık
whereas the parties oysa taraflar
and whereas oysa
whereas before daha önce
whereas clauses oysa maddeler
whereas for bunun için
whereas the company oysa şirket
recitals whereas resitaller ise
whereas in fact oysa aslında
whereas others oysa diğerleri
whereas therefore buna rağmen
whereas once bir zamanlar
whereas now oysa şimdi
whereas previously oysa önceden
that whereas oysa
whereas with oysa
whereas when oysa ne zaman
whereas the seller oysa satıcı
whereas having oysa
whereas the client müşteri ise
whereas in accordance with buna göre
whereas the latter ikincisi
whereas the licensor halbuki lisans veren
whereas the husband oysa koca
whereas the former oysa eski
whereas pursuant buna rağmen
whereas based on the above oysa yukarıdakilere dayanarak
whereas there is oysa
whereas possible mümkün olsa
whereas by contrast oysa aksine
whereas some bir kısmı
whereas both oysa ikisi de
whereas conversely tersine
whereas recognition of the inherent oysaki doğanın tanınması
because whereas çünkü
whereas the publisher oysa yayıncı
whereas today oysa bugün
whereas, through oysa
whereas on the other hand diğer taraftan
whereas relatively oysa nispeten
whereas in spain oysa ispanyada
whereas accordingly buna göre
whereas according to the second ikinciye göre
whereas many oysa ki
whereas it was oysa
first whereas ilk önce
whereas in the past oysa geçmişte
whereas the parties intend oysa taraflar niyet ediyor
whereas both parties oysa iki taraf da