v-nock

v-nock teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-nock v-nock

v-nock terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nock nock çentik çentik
nock oku kirişe yerleştirmek
nock out çıkarmak
nock your arrows oklarını sok