z-wave radio

z-wave radio teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
z-wave radio z dalgası radyo