y relevant stock exchange

y relevant stock exchange teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y relevant stock exchange y ilgili borsa

y relevant stock exchange terimi için benzer kelimeler ve anlamları

relevant stock exchange ilgili borsa
relevant territory and relevant public ilgili bölge ve ilgili kamu
stock relevant hisse senedi ile ilgili
exchange of relevant information ilgili bilgi alışverişi
exchange relevant experiences ilgili deneyimleri paylaşın
stock or stock options stok veya stok seçenekleri
common stock preferred stock adi hisse senedi tercih edilen hisse senedi
opening stock and closing stock stok açma ve stok kapatma
stock-for-stock transaction hisse senedi için hisse senedi işlemi
stock transfer using stock transport order stok nakli siparişi kullanarak stok nakli
in a stock-for-stock transaction. hisse senedi alım satım işleminde.
stock for stock merger birleşme için stok
american stock exchange amerikan borsa
financial times stock exchange 100 index finansal zamanlar borsa 100 endeksi
financial times stock exchange eurotrack 100 index finansal zamanlar borsa eurotrack 100 endeksi
new york stock exchange new york borsası
stock exchange borsa
london stock exchange londra borsası
listed on the stock exchange borsaya kote
stock exchange market borsa
stock exchange listing borsa listesi
national stock exchange ulusal borsa
toronto stock exchange toronto borsa
stock exchange rules borsa kuralları
australian stock exchange avustralya borsası
stock exchange regulation borsa yönetmeliği
listed on a stock exchange borsaya kote
recognised stock exchange tanınmış borsa
financial times stock exchange finansal zamanlar borsa
listed in the stock exchange borsaya kote
frankfurt stock exchange frankfurt menkul kıymetler borsası
tokyo stock exchange tokyo borsa
listed on the london stock exchange londra borsasında işlem görüyor
mexican stock exchange meksika borsa
stock exchange index borsa endeksi
public stock exchange halka açık borsa
recognized stock exchange tanınmış borsa
quoted on the stock exchange borsaya kote
bombay stock exchange bombay borsası
madrid stock exchange madrid borsası
listed on the new york stock exchange new york borsasında işlem görüyor
shanghai stock exchange shanghai borsa
a stock exchange borsa
stock exchange trading borsa ticareti
stock market exchange borsa borsa
spanish stock exchange ispanyol borsaları
irish stock exchange irlanda borsa
nasdaq stock exchange nasdaq borsa
luxembourg stock exchange lüks borsa
hong kong stock exchange hong kong borsa