zábila

zábila teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zábila zábila