v-mounting

v-mounting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-mounting v montaj

v-mounting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

altazimuth mounting altazimut montajı
dry mounting kuru montaj
equatorial mounting ekvatoral montaj
mounting montaj
mounting-block menteşe bloğu
mounting bracket montaj aparatı
mounting plate montaj plakası
mounting hardware montaj donanımı
mounting evidence delil toplamak
wall mounting duvara montaj
mounting flange montaj flanşı
mounting holes montaj delikleri
flush mounting gömme montaj
mounting bolt montaj cıvatası
mounting frame montaj çerçevesi
mounting screw montaj vidası
mounting kit montaj takımı
mounting pressure montaj basıncı
mounting surface montaj yüzeyi
mounting rail montaj rayı
mounting base montaj tabanı
surface mounting yüzey montajı
mounting clamp montaj kelepçesi
mounting block montaj bloğu
mounting position montaj konumu
mounting system montaj sistemi
rack mounting raf montajı
mounting ring montaj halkası
mounting tab montaj tırnağı
engine mounting motor montajı
mounting feet montaj ayakları
mounting assembly montaj düzeneği
mounting stud montaj saplaması
mounting location montaj yeri
mounting clip montaj klipsi
mounting point montaj noktası
mounting thread montaj dişi
mounting height montaj yüksekliği
flange mounting flanş montajı
mounting debt borç takmak
mounting nut montaj somunu
mounting lug montaj pabucu
wall mounting bracket duvara montaj braketi
panel mounting panel montajı
mounting parts montaj parçaları
pole mounting direk montajı
mounting arrangement montaj düzeni
mounting strap montaj kayışı
mounting arm montaj kolu
mounting criticism montaj eleştirisi