x-band antenna.

x-band antenna. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-band antenna. x-bandı anten.

x-band antenna. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

band antenna bant anteni
band by band basis bant bazında grup
adcock antenna adcock anteni
antenna anten
antenna array anten dizisi
beam antenna ışın anteni
community antenna television topluluk anten televizyonu
dish antenna çanak anten
parabolic antenna parabolik anten
yagi antenna yagi anteni
whip antenna çubuk anten
antenna gain anten kazancı
loop antenna döngü anten
horn antenna boynuz anteni
patch antenna yama anteni
antenna mast anten direği
high gain antenna yüksek kazançlı anten
receiving antenna alıcı anten
dipole antenna dipol anten
wire antenna tel anten
reorient or relocate the receiving antenna. alıcı anteni yeniden yönlendirir veya yerini değiştirir.
satellite antenna uydu anteni
rod antenna çubuk anteni
power antenna güç anteni
antenna dish anten tabağı
log periodic antenna günlük periyodik anten
antenna coil anten bobini
antenna pattern anten düzeni
outdoor antenna açık anten
directional antenna yönlü anten
relay antenna röle anteni
antenna feed anten beslemesi
antenna jack anten girişi
antenna coupler anten bağlantı elemanı
diversity antenna çeşitlilik anteni
antenna port anten girişi
antenna socket anten soketi
stubby antenna güdük anten
antenna mount anten montajı
antenna assembly anten düzeneği
antenna system anten sistemi
antenna beam anten ışını
transmitter antenna verici anteni
sector antenna sektör anteni
wireless antenna kablosuz anten
antenna wire anten teli
master antenna ana anten
direct the antenna anteni yönlendirmek
gps antenna gps anteni
radar antenna radar anteni