u need money

u need money teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u need money paraya ihtiyacın var

u need money terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in money or money's worth parayla veya paranın karşılığı
money or money's worth para ya da para
big-money money büyük para
dual-use money money çift kullanımlı para
credit money, and fiat money kredi parası ve fiat parası
i need money paraya ihtiyacım var
need money paraya ihtiyacım var
i need some money biraz paraya ihtiyacım var
need of money para ihtiyacı
need for money paraya ihtiyacım var
i need money for paraya ihtiyacım var
i need more money daha fazla paraya ihtiyacım var
i need your money senin parana ihtiyacım var
need money for paraya ihtiyacım var
also need money ayrıca paraya ihtiyacım var
need so much money çok paraya ihtiyacım var
in dire need of money paraya cüret etmek
i need to exchange money para bozdurmam gerekiyor
need a lot of money. çok para lazım.
how much money do i need? ne kadar paraya ihtiyacım var?
need to borrow money borç paraya ihtiyacım var
we need money paraya ihtiyacımız var
need i need more ihtiyacım var daha fazlasına ihtiyacım var
a fool and his money are soon parted bir aptal ve parası yakında ayrıldı
a run for one's money bir kişi için para ödülü
appearance money görünüş parası
bank money banka parası
big money büyük para
black money kara para
blood money kan parası
boot money önyükleme parası
call money vadesiz borç alınan para
cash money nakit para
caution money dikkat parası
chinese money çin parası
cob money koçanı
coin money para basmak
color of someone's money, see the birinin parasının rengi, bkz.
conscience money vicdan parası
cranborne money cranborne money
danger money tehlikeli para
dark money kara para
deposit money depozito
door money kapı parası
earnest money kazanılmış para
easy money kolay para
easy-money policy kolay para politikası
even money para bile
fiat money fiat para
folding money kâğıt para