c# interface

c# interface teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c# interface c # arayüzü

c# interface terimi için benzer kelimeler ve anlamları

communication interface iletişim arayüzü
high definition multimedia interface yüksek çözünürlüklü multimedya arayüzü
interface arayüzey
user interface kullanıcı arayüzü
graphical user interface grafiksel kullanıcı arayüzü
interface with ile arayüz
human machine interface insan-makine arayüzü
web interface web arayüzü
serial interface seri arayüz
application programming interface uygulama programlama arayüzü
operator interface operatör arayüzü
customer interface müşteri arayüzü
interface board arayüz panosu
network interface ağ arayüzü
interface between arasındaki arayüz
user-friendly interface kullanıcı dostu arayüz
interface cable arabirim kablosu
interface management arayüz yönetimi
host interface ana bilgisayar arayüzü
network interface card ağ arayüz kartı
computer interface bilgisayar arayüzü
data interface veri arayüzü
air interface hava arayüzü
interface box arayüz kutusu
at the interface arayüzde
interface module arayüz modülü
command line interface komut satırı arayüzü
graphic user interface grafik kullanıcı arayüzü
software interface yazılım arayüzü
usb interface usb arabirimi
intuitive user interface sezgisel kullanıcı arayüzü
man-machine interface insan-makine arayüzü
intuitive interface sezgisel arayüz
friendly interface dostu arayüz
graphic interface grafik arayüzü
pc interface pc arayüzü
interface card arayüz kartı
application program interface uygulama programı arayüzü
system interface sistem arayüzü
seamless interface kesintisiz arayüz
ethernet interface ethernet arayüzü
single interface tek arayüz
web-based interface web tabanlı arayüz
web user interface web kullanıcı arayüzü
display interface ekran arayüzü
interface design arayüz tasarımı
management interface yönetim arayüzü
client interface müşteri arayüzü
human interface insan arayüzü
science-policy interface bilim-politika arayüzü