b-adrenergic

b-adrenergic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-adrenergic beta-adrenerjik

b-adrenergic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

adrenergic adrenerjik
adrenergic amine adrenerjik amin
adrenergic blockade adrenerjik abluka
adrenergic blocking agent adrenerjik bloke edici ajan
adrenergic fiber adrenerjik lif
adrenergic neuronal blocking agent adrenerjik nöronal bloke edici ajan
adrenergic receptor adrenerjik reseptör
alpha-adrenergic alfa-adrenerjik
alpha-adrenergic blocking agent alfa-adrenerjik bloke edici ajan
alpha-adrenergic receptor alfa-adrenerjik reseptör
beta-adrenergic beta-adrenerjik
beta-adrenergic blocking agent beta-adrenerjik bloke edici ajan
beta-adrenergic receptor beta-adrenerjik reseptör
adrenergic receptors adrenerjik reseptörler
beta-adrenergic blockers beta-adrenerjik blokerleri
adrenergic agonists adrenerjik agonistler
beta-adrenergic blocking agents beta-adrenerjik bloke edici ajanlar
adrenergic blockers adrenerjik bloker
alpha-adrenergic blockers alfa-adrenerjik blokerleri
adrenergic system adrenerjik sistem
beta adrenergic agonists beta adrenerjik agonistleri
beta-adrenergic antagonists beta-adrenerjik antagonistler
adrenergic agents adrenerjik ajanlar
adrenergic blocking adrenerjik bloklama
adrenergic blocking agents adrenerjik bloke edici ajanlar
alpha-adrenergic blocking drug alfa-adrenerjik bloke edici ilaç
adrenergic antagonist adrenerjik antagonisti
beta adrenergic receptors beta adrenerjik reseptörleri
alpha-adrenergic receptor agonist alfa-adrenerjik reseptör agonisti
alpha-adrenergic agonist alfa-adrenerjik agonisti
beta-adrenergic blocking beta-adrenerjik bloklama
b-adrenergic blockers b-adrenerjik blokerleri
alpha-2 adrenergic agonist alfa-2 adrenerjik agonisti
alpha 1 adrenergic agonists alfa 1 adrenerjik agonistleri
adrenergic bronchodilators adrenerjik bronkodilatörler
of alpha-adrenergic blockers alfa-adrenerjik blokerlerin