u know me

u know me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u know me beni biliyorsun

u know me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i know i know biliyorum biliyorum
know know biliyorum biliyor
you know i know bildiğimi biliyorsun
you know i know how biliyorsun nasıl olduğumu biliyorum
i know know biliyorum
writing to let you know know that bilmeni sağlamak için yazma
know or have reason to know bilmek ya da bilmek için bir nedeniniz var
know or should have know bilmeli ya da bilmeli
before you know it bilmeden önce
come in out of the rain, know enough to yağmurdan çıkıp, yeterince bilmek
coming or going, not know if one is geliyor ya da gidiyor, birinin olup olmadığını bilmiyorum
don't know bilmiyorum
don't-know don & # x27 t-bilmek
father, forgive them, for they know not what they do baba, affet onları, çünkü ne yaptıklarını bilmezler
fruits ye shall know them, by their meyveler onları bilmeli
in the know bilmek
it takes one to know one birini bilmek için biri yeterli
know bilmek
know a thing or two bir iki şey bilmek
know all the answers bütün cevapları bil
know beans fasulyeleri bilir
know better daha iyi bilmek
know by heart kalpten tanımak
know by sight görünce bilmek
know enough to come in out of the rain yağmurdan çıkacak kadar bilgin var
know from adam adamdan biliyorum
know if one is coming or going birinin gelip gelmeyeceğini bilmek
know it all hepsini bil
know like a book kitap gibi bilmek
know one's onions birinin soğanını tanır
know one's own mind birinin aklını bilmek
know one's place birinin yerini biliyor
know one's stuff bir tanesini biliyor
know one's way around birinin yolunu bilmesi
know only too well sadece çok iyi tanımak
know the ropes halatları bilmek
know the score skoru bilmek
know where one stands nerede durduğunu biliyorum
know which side of one's bread is buttered bir ekmeğin hangi tarafının tereyağlı olduğunu bilmek
know which side one's bread is buttered on hangisinin ekmeğinin tereyağını yediğini bilmek
know-all bilgiç
know-how nasil olduğunu biliyorum
know-hows -hows biliyorum
know-hows' & # x27-hows biliyorum;
know-it-all çokbilmiş
know-ledge bilgi
know-nothing hiçbir şey bilmemek
know-nothings -sözler biliyorum
left hand doesn't know what the right hand is doing, the sol el sağ elin ne yaptığını bilmiyor
not know beans fasulye bilmiyorum