v-belt motor

v-belt motor teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-belt motor v kayış motoru

v-belt motor terimi için benzer kelimeler ve anlamları

carrying belt belt taşıma kemeri
motor belt motor kayışı
belt motor kayış motoru
belt drive motor kayış tahrik motoru
conveyor belt motor taşıma bandı motoru
motor with v-belt drive v kayış tahrikli motor
motor with belt drive kayış tahrikli motor
gross motor, fine motor brüt motor, ince motor
motor cars and other motor vehicles motorlu kara taşıtları ve diğer motorlu kara taşıtları
asteroid belt asteroit kuşağı
banana belt muz kemeri
below the belt kemerin altında
below the belt, hit kemerin altı
belt kemer
belt bag kemer çantası
belt down kuşatmak
belt drive emniyet kemeri
belt highway kemer yolu
belt line çevre yolu
belt man kuşak adam
belt mountains kemer dağlar
belt out kemerini çıkarmak
belt sander bantlı zımpara
belt up kemer yapmak
belt-and-braces bantlı-ayraçları
belt-course kayış kursu
belt-tightening kemer sıkma
bible belt incil kemer
big belt mountains büyük kemer dağları
black belt siyah kemer
bomb belt bomba kemeri
borscht belt pancar çorbası kemeri
brown belt kahverengi kemer
cartridge belt palaska
chastity belt bekaret kemeri
cinch belt cinch kayışı
commuter belt banliyö kayışı
conveyor belt taşıma bandı
copper belt bakır kayış
corn belt mısır kemeri
cotton belt pamuk kemer
fan belt vantilatör kayışı
farm belt çiftlik kemeri
fold-and-thrust belt katlama ve itme kayışı
hit below the belt kemerin altına vur
inertia-reel seat belt atalet makarası emniyet kemeri
kuiper belt kuiper kayışı
lap belt kucak kemeri
life belt hayat kemer
little belt küçük kemer