u s bank swift code

u s bank swift code teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u s bank swift code banka banka kodu

u s bank swift code terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bank swift code banka hızlı kodu
bank code swift banka kodu hızlı
swift code of bank bankanın hızlı kodu
swift bank identifier code hızlı banka tanım kodu
bank swift code 2010 banka swift kodu 2010
bank account swift code banka hesabı hızlı kodu
correspondent bank swift code muhabir banka hızlı kodu
bank to bank swift bankadan bankaya hızlı
non-bank bank bank banka dışı banka bankası
swift code swift kodu
bic swift code bic hızlı kod
swift bic code hızlı bic kodu
international swift code uluslararası hızlı kod
branch swift code şube hızlı kodu
sort code swift hızlı kod sıralama
iban swift code iban hızlı kod
swift bank hızlı banka
bank swift mt-103 banka hızlı mt-103
swift bank transfer hızlı banka havalesi
bank swift number banka swift numarası
correspondent bank swift muhabir banka swift
source code and object code kaynak kodu ve nesne kodu
object code and source code nesne kodu ve kaynak kodu
source code or object code kaynak kodu veya nesne kodu
country code area code ülke kodu alan kodu
source code, object code, kaynak kodu, nesne kodu,
bank code banka kodu
bank sort code banka sıralama kodu
bank identifier code banka tanım kodu
bank identification code banka kimlik kodu
bank code number banka kodu numarası
bank sorting code banka sıralama kodu
bank operation code banka işlem kodu
bank account sort code banka hesabı sıralama kodu
standardized bank code standart banka kodu
bic. bank identification code bic. banka kimlik kodu
bank iban code banka iban kodu
bic bank identifier code bic bankası tanımlayıcı kodu
bank sorting code number banka sıralama kodu numarası
digit bank code basamaklı banka kodu
bank country code banka ülke kodu
bic code bank bic kod bankası
bank switching code banka anahtar kodu
bank identity code banka kimlik kodu
bank-by-bank basis banka bazında
bank to bank reimbursement bankadan bankaya geri ödeme
non-bank bank banka dışı banka
on a bank-by-bank basis banka bazında
from bank to bank bankadan bankaya
the bank i bank with banka ben banka