p.a. banding

p.a. banding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p.a. banding p.a. bantlama

p.a. banding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

banding bantlama
c-banding stain c-bant lekesi
centromere banding stain centromere bant lekesi
feather banding tüy bandı
g-banding stain g-bant lekesi
r-banding stain r-band lekesi
giemsa chromosome banding stain giemsa kromozomu bant lekesi
q-banding stain q-band lekesi
gastric banding mide bandı
banding machine bantlama makinası
edge banding kenar bantlama
banding material bant malzemesi
banding pattern bantlama deseni
steel banding çelik bantlama
banding together birlikte bantlama
edge banding machine kenar bantlama makinası
hemorrhoid banding hemoroit bantlama
control banding kontrol bandı
banding system bantlama sistemi
colour banding renk bandı
bird banding kuş bantları
color banding renk bandı
adjustable gastric banding ayarlanabilir mide bandı
rubber-banding lastik bantlama
metal banding metal bantlama
vein banding damar bantlama
laparoscopic gastric banding laparoskopik mide bandı
banding equipment bantlama ekipmanı
banding band bant grubu
technology banding teknoloji bantları
banding tape bantlama bandı
plastic banding plastik bantlama
oligoclonal banding oligoklonal bantlama
g-banding g-bantlama
pulmonary artery banding pulmoner arter bandı
chromosome banding kromozom bandı
aortic banding aort bandı
laparoscopic adjustable gastric banding laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant
wire banding tel bantlama
banding method bantlama yöntemi
strapping banding çemberleme bantlama
banding effect bantlama efekti
horizontal banding yatay bantlama
banding station bantlama istasyonu
banding level bant seviyesi
treatment banding tedavi bantları
banding solution bantlama çözümü
banding wheel bantlama tekerleği
banding technique bantlama tekniği
lap banding kucak bandı