r or c

r or c teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r or c r veya c