u screen

u screen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u screen u ekranı

u screen terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on-screen and off-screen ekran üstü ve ekran dışı
from screen to screen ekrandan ekrana
big screen büyük ekran
blue screen mavi ekran
blue screen technology mavi ekran teknolojisi
boss screen patron ekranı
cheval screen cheval ekran
delay screen gecikme ekranı
fire screen ateş ekranı
flat screen düz ekran
fluorescent screen floresan ekran
focusing screen odaklama ekranı
home screen ana ekran
on-screen ekranda
organ screen organ ekranı
plasma screen plazma ekran
rood screen koro ile cemaat arasındaki bölme
screen ekran
screen actors guild ekran oyuncuları lonca
screen capture ekran görüntüsü
screen dump ekran dökümü
screen grid ekran ızgarası
screen memory ekran belleği
screen name ekran adı
screen pass ekran geçişi
screen process ekran süreci
screen saver ekran koruyucusu
screen shot ekran görüntüsü
screen time ekran zamani
screen trading ekran ticareti
screen-print ekran çıktısı
screen-printing ekran görüntüsü
screen-test ekran testi
screen-wiper ekran-sileceği
sight screen görüş ekranı
silk-screen printing serigrafi
silk-screen process serigrafi işlemi
silver screen gümüş ekran
small screen küçük ekran
smoke screen duman ekranı
smoke-screen duman ekran
split screen bölünmüş ekran
split-screen technique bölünmüş ekran tekniği
touch screen dokunmatik ekran
video screen video ekranı
wide-screen geniş ekran
wind-screen rüzgar ekran
screen out elemek
display screen ekran
screen printing ekran görüntüsü