n days

n days teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n days n gün

n days terimi için benzer kelimeler ve anlamları

24 hour 7 days 365 days 24 saat 7 gün 365 gün
i have good days and bad days iyi günlerim ve kötü günlerim var
ten days days notice on gün gün önce
24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a year 24 saat, haftada 7 gün ve yılda 365 gün
working days or calendar days iş günleri veya takvim günleri
1.5 days instead of 2 days 2 gün yerine 1,5 gün
3-days-offl3-days.on 3 günlük offl3-days.on
15 days vs. 30 days 30 güne 15 gün
24 hours a day, seven days a week, 365 days a year 24 saat, haftada yedi gün, yılda 365 gün
ancient of days eski günler
around the world in eighty days seksen günde dünya çapında
days günler
days are numbered, one's gün numaralandırılır, bir & # x27; s
days of awe huşu günleri
days of grace lütuf günleri
days of wine and roses şarap ve gül günleri
dog days köpek günleri
ember days üçer günlük dört mevsim orucu
for days on end son günlerde
heavenly days göksel günler
hundred days yüz gün
in all one's born days hepsinde doğmuş günlerde
juridical days yasal günler
lay days yükleme ve boşaltma süresi
nine days' wonder dokuz gün & # x27; merak etmek
nine-days wonder dokuz gün harikası
one of these days bu günlerden biri
one of those days o günlerden biri
rogation days tahrip günleri
salad days salata günleri
seen better days, have daha iyi günler gördüm
thirty days hath september otuz gün eylül
thousand days bin gün
glory days zafer günü
calendar days takvim günleri
these days bugünlerde
working days iş günleri
early days erken günler
days off izin günleri
within 30 days 30 gün içinde
days sales outstanding gün satış olağanüstü
in those days bu günlerde
clear days açık günler
within days birkaç gün içinde
sick days hasta günler
a few days birkaç gün
in a few days birkaç gün içinde
in the next days sonraki günlerde
in these days bu günlerde
in the early days ilk günlerinde