p-contours

p-contours teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-contours p-kontür

p-contours terimi için benzer kelimeler ve anlamları

contours konturlar
broad contours geniş kontür
facial contours yüz hatları
ground contours zemin hatları
intonation contours tonlama kontürleri
natural contours doğal kontür
topographic contours topografik kontürler
sweeping contours kontür süpürme
elevation contours yükseklik kontürleri
emerging contours ortaya çıkan kontür
outline the contours konturları çiz
along the contours kontür boyunca
the main contours ana hatlar
sculpted contours heykel konturları
precise contours hassas konturlar
contours of the face yüz hatlarını
general contours genel konturlar
sleek contours şık kontür
side contours yan konturlar
new contours yeni kontürler
trace the contours kontür izlerini sürmek
contours of the individual bireyin kıvrımları
edged contours kenarlı kontür
conform to the contours kontürlere uymak
historical contours tarihi kontürler
characteristic contours. karakteristik konturlar.
contours of the ear kulak kıvrımları
probability contours olasılık hatları
descending contours azalan kontür
matches the contours kontür eşleşir
uneven contours düzensiz kontür
scanning contours kontür tarama
changing contours kontür değiştirme
first contours ilk kontür
identify contours kontürleri tanımla
its contours kıvrımlarına
contours to your senin için kıvrımlarına
contours of history tarihin kıvrımları
different contours farklı kontür
outlines the contours kontürleri özetliyor
contours of the ground zemin kıvrımları
contours on the map harita üzerinde kontür
rounded contours yuvarlatılmış konturlar
around the contours konturların çevresinde
beautiful contours güzel kontür
the contours of the landscape peyzajın kıvrımları
coordination contours koordinasyon hatları
the exact contours tam kontür
contours to the face yüze doğru kıvrımlarına
current contours mevcut konturlar