l fois a fois p

l fois a fois p teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l fois a fois p bir fois p fois

l fois a fois p terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fois fois
fois gras fois gras
chaque fois plus chaque fois plus
x fois x fois