y try on

y try on teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y try on dene

y try on terimi için benzer kelimeler ve anlamları

if at first you don't succeed,try,try,try again ilk başta başaramazsanız, deneyin, deneyin, tekrar deneyin
if at first you don't succeed, try, try again ilk başta başaramazsanız, deneyin, tekrar deneyin
if at first you don't succeed try, try again ilk başta başaramazsanız deneyin, tekrar deneyin
try, try again yeniden yeniden dene
college try kolej denemek
cut-and-try aç-deneyin
old college try, the eski kolej deneyin
these are the times that try men's souls bunlar erkeklerin ruhlarını deneyen zamanlardır.
try deneyin
try line satırı dene
try on dene
try one's hand birini dene
try one's patience birisinin sabrını dene
try out denemek
try square kareyi dene
try-hard denemek sert
try-out denemek
try-pot deneyin kap
try again tekrar deneyin
please try again lütfen tekrar deneyin
give it a try bir şans ver
i will try yapmaya çalışacağım
try hard sıkı çalış
give a try bir dene
try again later daha sonra tekrar deneyin
try my best elimden geleni yaparım
i try denerim
try your best elinden gelenin en iyisini dene
try it out denemek
try your hand elini dene
i try my best elimden geleni yapacağım
have a try bir dene
i will try my best elimden geleni yapacağım
i'll try deneyeceğim
try it now şimdi dene
worth a try denemeye değer
try as i might elimden geleni yap
try your luck şansını dene
let's try deneyelim
try free ücretsiz deneyin
i'll try my best elimden geleni yapacağım
try to avoid kaçınmaya çalış
please try another lütfen başka bir tane dene
just try sadece dene
try for dene
try too hard çok dene
try our best elimizden gelenin en iyisini yapmak
try to do yapmaya çalış
try to get almaya çalış
try and buy dene ve al