x-forwarders

x-forwarders teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-forwarders x-ileticiler

x-forwarders terimi için benzer kelimeler ve anlamları

forwarders cargo receipt forwarder kargo makbuzu
forwarders receipt iletici makbuz
freight forwarders liability nakliye firmalarının sorumluluğu
carriers forwarders nakliye şirketleri
carriers and freight forwarders nakliye şirketleri ve nakliye şirketleri
freight forwarders association nakliye şirketleri birliği
skidders and forwarders kızak ve ileticiler
brokers and forwarders komisyoncular ve ileticiler
consignees forwarders alıcı ileticileri
shipping agents freight forwarders nakliye acenteleri nakliye şirketleri
freight forwarders and logistics companies nakliye firmaları ve lojistik şirketleri
forwarders and shippers ileticiler ve nakliyatçılar
shippers and forwarders nakliyatçılar ve ileticiler
largest freight forwarders en büyük nakliye şirketleri
freight forwarders and customs brokers nakliye firmaları ve gümrük komisyoncuları
carriers, forwarders and couriers taşıyıcılar, ileticiler ve kuryeler
international federation of freight forwarders association uluslararası nakliye firmaları birliği federasyonu
freights forwarders nakliye şirketleri
international federation of freight forwarders uluslararası nakliye firmaları federasyonu
the operation may involve freight forwarders and agents or b operasyon, nakliye şirketleri ve acenteleri içerebilir veya b
use freight forwarders yük ileticileri kullanın
specialized forwarders uzman ileticiler
freight forwarders, ground handlers nakliye şirketleri, yer işleyicileri