x steering

x steering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x steering x direksiyon

x steering terimi için benzer kelimeler ve anlamları

power steering hidrolik direksiyon
steering yönetim
steering column direksiyon kolonu
steering committee yönetim kurulu
steering gear direksiyon kutusu
steering wheel direksiyon
steering group direksiyon grubu
power steering fluid hidrolik direksiyon sıvısı
steering system direksiyon sistemi
steering knuckle direksiyon mafsalı
steering angle direksiyon açısı
power steering pump hidrolik direksiyon pompası
steering board yönetim kurulu
steering rack direksiyon askısı
steering lock direksiyon kilidi
steering comitee yönlendirme komitesi
electric power steering elektrikli direksiyon
steering pump direksiyon pompası
steering box direksiyon kutusu
steering shaft direksiyon mili
steering linkage direksiyon bağlantısı
steering axle direksiyon aksı
steering control direksiyon kontrolü
steering arm direksiyon kolu
steering team direksiyon ekibi
steering cylinder direksiyon silindiri
project steering committee proje yönlendirme komitesi
power steering system hidrolik direksiyon sistemi
steering mechanism direksiyon mekanizması
steering rod direksiyon çubuğu
steering clear temizle
steering fluid direksiyon sıvısı
wheel steering tekerlek direksiyon
tilt steering eğimli direksiyon
executive steering committee yürütme kurulu komitesi
steering handle direksiyon kolu
steering ratio direksiyon oranı
steering input direksiyon girişi
emergency steering acil durum yönlendirme
steering damper direksiyon amortisörü
steering valve direksiyon valfi
project steering proje yönetimi
crab steering yengeç direksiyon
steering meeting yönlendirme toplantısı
rack and pinion steering kremayer ve pinyonlu direksiyon
hydraulic steering hidrolik direksiyon
steering effort direksiyon çabası
beam steering hüzme direksiyonu
steering committee meeting yönlendirme komitesi toplantısı
steering wheel control direksiyon kontrolü