k-9 self-propelled howitzer

k-9 self-propelled howitzer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-9 self-propelled howitzer k-9 kendinden hareketli platform

k-9 self-propelled howitzer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

self-propelled howitzer kendinden tahrikli obüs
propelled howitzer obüs tahrikli
howitzer havantopu
105mm howitzer 105mm obüs
anti-air, anti-armour and howitzer hava karşıtı, zırh karşıtı ve obüs
gun-howitzer silah obüs
self-propelled otomatik tahrikli
self-propelled vessel kendinden tahrikli gemi
non-self-propelled olmayan otomatik tahrikli
self-propelled vehicle kendinden hareketli platform
self-propelled sprayers kendi kendine işleyen pülverizatörler
self-propelled equipment kendinden hareketli platform
self-propelled crane kendinden hareketli platform
self-propelled mower kendinden hareketli platform
self-propelled forage harvester kendi yürür yem biçme makinesi
self propelled barge kendinden tahrikli mavna
self propelled platform kendinden hareketli platform
not self propelled kendinden tahrikli değil
self-propelled combines kendinden hareketli platform
self propelled rotary kendinden tahrikli döner
self propelled lawn mower kendinden hareketli çim biçme makinesi
self-propelled weapons kendinden tahrikli silahlar
transmission of power between self-propelled machinery kendiliğinden çalışan makineler arasında güç iletimi
self-propelled mechanism kendinden tahrikli mekanizma
self-propelled steel crawlers kendinden hareketli çelik paletli
self propelled harvester kendinden hareketli platform
self propelled bulldozers kendinden hareketli buldozerler
roller, self propelled silindir, kendinden hareketli platform
mobile self propelled cranes mobil kendinden hareketli vinçler
self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks kendinden tahrikli demiryolu veya tramvay vagonları, minibüsler ve kamyonlar
self-propelled artillery kendinden hareketli topçu
self-propelled feature kendinden tahrikli özellik
self-propelled semi-submersible kendinden hareketli platform yarı dalgıç
non-self propelled barges kendinden hareketli mavnalar
self-propelled chassis kendinden hareketli platform
jet-propelled tepkili
propelled tahrikli
rocket-propelled roket
rocket-propelled grenade roket güdümlü el bombası
is propelled tahrik edilir
non-propelled olmayan tahrikli
rocket-propelled grenade launchers roket güdümlü el bombası rampaları
has propelled tahrik etti
mechanically propelled mekanik tahrikli
mechanically propelled vehicle mekanik olarak tahrik edilen araç
air-propelled hava tahrikli
propelled forward ileri sürülen
manually propelled elle sürülen
jet propelled aircraft jet motorlu uçak
have propelled tahrik etmiş