k-split

k-split teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-split k-bölünmüş

k-split terimi için benzer kelimeler ve anlamları

baby split bebek bölünmüş
banana split banana split
cornish split cornish split
devonshire split devonhire bölünmüş
dodo split dodo split
lickety-split çarçabuk
split bölünmüş
split brain bölünmüş beyin
split cane bölünmüş kamışı
split decision bölünmüş karar
split end bölünmüş son
split flap bölünmüş kapak
split hairs bölünmüş kıllar
split hand bölünmüş el
split image range finder bölünmüş görüntü telemetre
split infinitive sonsuz bölünmüş
split keyboarding bölünmüş klavye
split one's sides bir tarafını böl
split page sayfayı ayır
split pea bezelye
split pelvis bölünmüş pelvis
split personality bölünmüş kişilik
split pin bölünmüş pim
split rail bölünmüş ray
split renal-function test bölünmüş böbrek fonksiyon testi
split ring bölünmüş halka
split roll bölünmüş rulo
split run bölünmüş koşu
split screen bölünmüş ekran
split second ikinci bölme
split shift bölünmüş vardiya
split spindle bölünmüş mil
split the difference farkı ayır
split ticket bölünmüş bilet
split tin bölünmüş teneke
split up ayrılmak
split wings bölünmüş kanatlar
split-brain bölünmüş beyin
split-dollar insurance bölünmüş dolar sigortası
split-fingered fastball bölünmüş parmaklı fastball
split-level bölünme düzeyi
split-new bölünmüş-yeni
split-off ayrılmak
split-phase split fazlı
split-screen technique bölünmüş ekran tekniği
split-skin graft bölünmüş deri grefti
split-thickness flap bölünmüş kalınlıkta kapak
split-thickness graft bölünmüş kalınlık grefti
split-time bölünmüş zamanlı
split-up paylaştırma