t is a pleasure greet you

t is a pleasure greet you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is a pleasure greet you t bir zevktir sizi selamlıyorum

t is a pleasure greet you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it is a pleasure to greet you seni selamlamak bir zevk
is a pleasure to greet you seni selamlamak bir zevk
it is my pleasure to greet you seni selamlamak benim için bir zevk
pleasure to greet you sizi selamlamak için zevk
a pleasure to greet you sizi selamlamak bir zevk
it is our pleasure to greet you sizi selamlamak bizim için zevktir
it is a pleasure to greet you all. hepinizi selamlamak bir zevk.
i pleasure to greet you seni selamlamaktan zevk alıyorum
it is a pleasure to greet selamlamak bir zevk
it is my pleasure to greet selamlamak benim zevkim
greet you sizi selamlıyorum
i greet you seni selamlıyorum
i am pleased to greet you sizi selamlıyorum
pleased to greet you sizi karşıladığı için memnun oldum
i am glad to greet you sizi selamlıyorum
glad to greet you sizi karşıladığı için mutluyum
i greet you cordially candan selamlıyorum
will greet you seni selamlayacağım
cordially greet you candan selam seni
you greet selamlıyorsun
i take this opportunity to greet you bu fırsatı seni selamlamak için alıyorum
happy to greet you seni selamlıyorum
i am happy to greet you sizi selamlıyorum
kindly greet you nazikçe selamlıyorum
i want to greet you seni selamlamak istiyorum
greet you with sizi selamlıyorum
i am glad to greet you again. seni tekrar selamlamaktan mutluluk duyuyorum
greet you again seni tekrar selamlıyorum
greet you personally seni kişisel olarak selamlıyorum
i wish to greet you seni selamlamak istiyorum
take this opportunity to greet you bu fırsatı sizi selamlamak için kullanın
i'm happy to greet you sizi selamlıyorum
i will greet you seni selamlayacağım
wish to greet you seni selamlamak istiyorum
we greet you sizi selamlıyoruz
to greet you very respectfully and to express sizi saygıyla selamlamak ve ifade etmek
greet you affectionately sevgiyle selamlıyorum
he will always greet you with a smile seni her zaman bir gülümsemeyle selamlayacak
greet you respectfully saygılarımla selamlıyorum
i cordially greet you candan selam ederim
i greet you affectionately seni sevgiyle selamlıyorum
staff greet you personel sizi selamlıyor
we will greet you sizi karşılayacağız
pleased to greet you again seni tekrar selamlamaktan memnun
i would greet you seni selamlıyorum
he will greet you seni selamlayacak
sincerely greet you içtenlikle sizi selamlıyorum
taking this opportunity to greet you bu fırsatı sizi selamlamak için alarak
president greet you başkan sizi selamlıyor
i greet you with seni selamlıyorum