ç seafarers

ç seafarers teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ç seafarers ç denizciler

ç seafarers terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mission to seafarers denizcilere misyon
training, certification and watchkeeping for seafarers denizciler için eğitim, sertifikalandırma ve gözetleme
women seafarers kadın denizciler
seafarers employment agreement denizciler iş sözleşmesi
plight of seafarers denizcilerin durumu
guidelines on fair treatment of seafarers denizcilere adil muamele konusunda rehber ilkeler
repatriation of seafarers denizcilerin ülkesine geri gönderilmesi
seafarers union denizciler birliği
decent work for seafarers denizciler için iyi iş
the itf seafarers trust denizciler güven
employment of european seafarers avrupa denizcilerin istihdamı
of the world's supply of seafarers, which will similarly be dünyanın benzer denizcilerden arzı
seafarers are trained in accordance denizciler buna göre eğitilmiş
conventions on seafarers identity documents denizcilerin kimlik belgeleri ile ilgili sözleşmeler
care for seafarers denizcilerin bakımı
seafarers' representatives denizcilerin & # 039; temsilcileri
non-domiciled seafarers ikamet edilmemiş denizciler
seafarers abandonment denizciler terk
seafarers lives denizciler yaşıyor
medical fitness standards for seafarers denizciler için tıbbi uygunluk standartları
world's seafarers dünyanın denizciler
to ensure that seafarers working on board a ship have access bir gemide çalışan denizcilerin erişiminin sağlanması
on the minimum level of training of seafarers asgari düzeyde denizcilerin eğitimi
certification and watch-keeping for seafarers stcw stcw denizciler için sertifikalandırma ve gözetleme
10 greek seafarers 10 yunan denizci
appropriate seafarers uygun denizciler
community seafarers topluluk denizciler
qualifications of seafarers denizcilerin nitelikleri
1000 greek seafarers 1000 yunan denizci