i a very good student

i a very good student teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a very good student ben çok iyi bir öğrenciyim

i a very good student terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a very good student çok iyi bir öğrenci
very good student çok iyi öğrenci
are very good student çok iyi bir öğrenci
she was a very good student o çok iyi bir öğrenciydi
very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
very very good çok çok iyi
very very good thank you çok çok iyi teşekkür ederim
fair, good, very good adil, iyi, çok iyi
poor, fair, good, very good fakir, adil, iyi, çok iyi
excellent very good good satisfactory mükemmel çok iyi iyi tatmin edici
excellent very good good fair mükemmel çok iyi iyi fuar
good student iyi öğrenci
student in good standing iyi durumda olan öğrenci
i am good student ben iyi öğrenciyim
she is a good student o iyi bir öğrenci
a good student iyi bir öğrenci
i am a good student ben iyi bir öğrenciyim
am i a good student iyi bir öğrenci miyim
be a good student iyi bir öğrenci ol
a student in good standing iyi durumda olan bir öğrenci
student good standing öğrenci iyi ayakta
be good student iyi öğrenci ol
you are a good student iyi bir öğrencisin
such a good student çok iyi bir öğrenci
good student discount iyi öğrenci indirimi
i was a good student ben iyi bir öğrenciydim
good for student öğrenci için iyi
full time student in good standing tam zamanlı öğrenci iyi durumda
student in good iyi öğrenci
am i good student iyi öğrenci miyim
what makes a good student? iyi bir öğrenci yapan nedir?
you be a good student iyi bir öğrenci ol
never a good student asla iyi bir öğrenci
he wasn't a good student o iyi bir öğrenci değildi
am a good student ben iyi bir öğrenciyim
very very çok çok
very very happy çok çok mutlu
i am so very very happy çok çok çok mutluyum
very persistent and very bioaccumulative çok kalıcı ve çok biyobirikimli
very very nice çok çok güzel
thank you very very much çok çok teşekkür ederim
very very beautiful çok çok güzel
i'm very very happy çok mutluyum
very very soon çok çok yakında
very very pretty çok çok güzel
very god and very man çok tanrı ve çok erkek
very very low çok çok düşük
very very similar çok çok benzer
very very small çok çok küçük