u i'm kidding

u i'm kidding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u i'm kidding şaka yapıyorum

u i'm kidding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i'm just kidding sadece şaka yapıyorum
i'm kidding şaka yapıyorum
i'm not kidding şaka yapmıyorum
you're kidding, right? dalga mı geçiyorsun?
you r'e just kidding sadece şaka yapıyorsun
he's kidding şaka yapıyor
'm kidding & # 039; şaka yapıyorum
you aren't kidding dalga geçmiyorsun
kidding dalga geçmek
no kidding şaka yapmıyorum
just kidding şaka yapıyorum
are you kidding me benimle dalga mı geçiyorsun
you are kidding dalga geçiyorsun
i am kidding şaka yapıyorum
i was kidding şaka yapıyordum
i just kidding sadece şaka yapıyorum
kidding aside bir kenara atmak
kidding around şaka yapmak
be kidding dalga gecmek
not kidding şaka yapmıyorum
all kidding aside tüm şaka bir yana
you kidding me benimle dalga geçiyorsun
i was just kidding sadece şaka yapıyordum
i am not kidding şaka yapmıyorum
was kidding şakaydı
kidding yourself kendini kandırmak
he was kidding şaka yapıyordu
in kidding şaka yapıyordum
got to be kidding şaka yapıyor olmalı
i kidding şaka yapıyorum
kidding about şaka yapmak
your kidding şaka yapıyorsun
kidding her dalga geçiyorum
is kidding şaka yapıyor
is just kidding sadece şaka yapıyor
kidding himself kendini kandırmak
just kidding around sadece şaka yapıyorum
kidding ourselves kendimizi kandırıyorum
kidding myself kendimi kandırıyorum
kidding themselves kendilerini şaka
he just kidding sadece şaka yapıyor
you are just kidding yourself sadece kendini kandırıyorsun
have got to be kidding şaka yapıyor olmalı
she was kidding.. şaka yapıyordu ..
is just kidding yourself sadece kendini kandırıyor
kidding kids şaka çocuklar
are kidding themselves kendilerini kandırıyorlar
kidding life şaka hayatı
just a kidding sadece bir şaka
are kidding dalga geçiyorlar