t is currently engaged

t is currently engaged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is currently engaged t şu anda nişanlı

t is currently engaged terimi için benzer kelimeler ve anlamları

currently engaged şu anda nişanlı
not currently engaged şu anda nişanlı değil
is currently engaged şu anda nişanlı
currently engaged with şuanda meşgul
are currently engaged şu anda nişanlı
currently currently şu anda
engaged nişanlı
engaged tone bağlı ton
pre-engaged önceden devreye
get engaged nişanlanmak
engaged with nişanlı
is engaged nişanlı
fully engaged tamamen nişanlı
actively engaged aktif olarak meşgul
got engaged nişanlandı
be engaged nişanlı olmak
has engaged nişanlandı
are engaged nişanlı
highly engaged çok meşgul
stay engaged nişanlı kal
has been engaged nişanlandı
become engaged nişanlanmak
engaged in activities faaliyetlerde bulunmak
keep engaged nişanlanmaya devam et
were engaged nişanlıydı
was engaged nişanlıydı
remain engaged nişanlı kal
have engaged nişanlandım
we are engaged biz nişanlandık
engaged to be married evlenmek üzere nişanlandı
the line is engaged çizgi meşgul
being engaged nişanlanmak
engaged position nişanlı pozisyon
get engaged with uğraşmak
engaged audience nişanlı izleyici
clutch engaged debriyaj kavraması
engaged in conversation konuşma yapan
engaged in work iş yapan
socially engaged sosyal olarak nişanlı
getting engaged nişanlanmak
keep them engaged onları meşgul et
they are engaged nişanlılar
not engaged nişanlı değil
feel engaged nişanlanmak
engaged students nişanlı öğrenciler
i am engaged nişanlandım
i'm engaged nişanlandım
gear engaged vites takılı
engaged employees meşgul çalışanlar
she is engaged o nişanlı