c p in english

c p in english teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c p in english c c ingilizce

c p in english terimi için benzer kelimeler ve anlamları

african american vernacular english afrikalı-amerikalı, ingilizce
african-american vernacular english afrikalı-amerikalı yerel ingilizce
afro-american english afro-amerikan ingilizcesi
american english amerika ingilizcesi
basic english temel ingilizce
bbc english bbc ingilizce
black english siyah ingilizce
black english vernacular siyah ingilizce yöresel
black vernacular english siyah asıllı ingilizce
black-english-vernacular siyah-ingilizce-yöresel
body english vücut ingilizcesi
borough-english ilçe ingilizce
british english ingiliz ingilizcesi
business english iş ingilizcesi
canadian english kanadalı ingilizce
confessions of an english opium eater ingiliz afyon yiyicisi itirafları
early english erken ingilizce
early modern english erken modern ingilizce
english ingilizce
english bond ingilizce tahvil
english breakfast ingiliz kahvaltısı
english canadian ingilizce kanadalı
english channel ingiliz kanalı
english civil war ingiliz iç savaşı
english cocker spaniel ingilizce cocker
english daisy ingilizce papatya
english dictionary ingilizce sözlük
english elm ingiliz karaağaç
english finish ingilizce bitirmek
english flute ingilizce flüt
english foxhound ingilizce tilki köpeği
english gooseberry ingilizce bektaşi üzümü
english heritage ingiliz mirası
english holly ingilizce holly
english horn ingiliz boynuzu
english iris ingilizce iris
english ivy ingilizce sarmaşık
english laurel ingilizce defne
english muffin ingiliz çörek
english pale ingilizce soluk
english plantain ingilizce muz
english primrose ingilizce çuha çiçeği
english red ingilizce kırmızı
english saddle ingilizce eyer
english self ingilizce öz
english sennit ingilizce sennit
english setter ingilizce belirleyici
english sheepdog ingilizce çoban köpeği
english sole ingilizce taban
english sonnet ingilizce sonnet