x-fire tube

x-fire tube teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-fire tube x-yangın tüpü

x-fire tube terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tube-to-tube boru için tüp
tube to tube plate tüpten tüp plakasına
fire-tube boiler alev borulu kazan
fire tube yangın tüpü
fire tube boiler yangın borulu kazan
three-pass fire tube üç geçişli yangın tüpü
fight fire with fire ateşe ateşle karşılık ver
fire with fire ateşle ateş
fighting fire with fire ateşle ateşle mücadele
fire prevention and fire fighting yangından korunma ve yangınla mücadele
fire detection and fire alarm systems yangın algılama ve yangın alarm sistemleri
acorn tube meşe palamudu tüpü
ampulla of uterine tube rahim tüpü ampulla
auditory tube işitme borusu
beam-power tube ışın gücü borusu
boob tube göğüs borusu
bourdon-tube gauge bourdon tüpü göstergesi
bronchial tube bronşiyal tüp
camera tube kamera tüpü
capillary tube kılcal boru
cathode-ray tube katot ışınlı tüp
combustion tube yanma borusu
conjugation tube konjugasyon tüpü
coolidge tube coolidge tüpü
crookes tube dolandırıcı tüp
discharge tube deşarj tüpü
dissector tube disektör tüpü
down the tube tüpün aşağısında
draft tube taslak tüp
drainage tube drenaj borusu
drift tube sürüklenme borusu
electron tube elektron tüpü
electron-ray tube elektron ışını tüpü
endobronchial tube endobronşiyal tüp
endotracheal tube endotrakeal tüp
eustachian tube östaki borusu
extension tube uzatma borusu
fallopian tube fallop tüpü
feeding tube besleme borusu
floral tube çiçek tüp
hot-cathode tube sıcak-katot tüpü
image tube görüntü tüpü
infundibulum of uterine tube rahim tüpünün infundibulum
inner tube iç tüp
isthmus of auditory tube işitsel tüp isthmus
isthmus of uterine tube rahim tüpü isthmus
kundt tube kundt tüpü
lenard tube lenard tüpü
levin tube levin tüpü
lighthouse tube deniz feneri tüpü