d you fancy

d you fancy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d you fancy fantezi mi

d you fancy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fancy fancy süslü fantezi
a little of what you fancy does you good senin neyin hoşlandığını biraz iyi yapıyorsun
do you fancy süslüyor musun?
if you fancy eğer süslüysen
do you fancy going hoşlanıyor musun
you fancy sen fantezi
would you fancy ister misin
if you don't fancy eğer hoşuna gitmiyorsa
whatever you fancy ne istersen
what you fancy ne sevecen
you'd fancy fantezi
what do you fancy doing ne yapmak istersin
anything you fancy istediğin herhangi bir şey
do you fancy having sahip olmak ister misin
do you fancy something bir şey ister misin?
when you fancy ne zaman istersen
you will fancy fantezi yapacaksın
do you fancy doing yapmayı seviyor musun
if you fancy that eğer hoşlanıyorsan
you fancy going fantezi gidiyor
did you fancy hayal ettin mi
you fancy a drink içki içmek istersin
do you fancy come hoş geldin mi
if you fancy a drink eğer bir içecek istersen
why do you fancy this destination? neden bu varış yerinden hoşlanıyorsun?
do you fancy for ister misin?
fancy fantezi
fancy dance süslü dans
fancy dive süslü dalış
fancy diving süslü dalış
fancy dress süslü elbise
fancy fern süslü eğreltiotu
fancy geranium süslü sardunya
fancy goods lüks mallar
fancy man şık adam
fancy pants şık pantolon
fancy woman süslü kadın
fancy-free boşta
fancy-pants fantezi-pantolon
flight of fancy süslü uçuş
footloose and fancy-free footloose ve ücretsiz
in the spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love ilkbaharda genç bir adamın fantazisi, hafifçe aşk düşüncelerine dönüşüyor
take a fancy to hoşlanmak
tickle one's fancy birinin süslü olduğunu gıdıklayın
i fancy hoşuma gidiyor
fancy that fantezi
fancy dress party kostüm partisi
flights of fancy fantezi uçuşlar
fancy clothes süslü kıyafetler
fancy word süslü kelime