i able to confirm

i able to confirm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i able to confirm onaylayabiliyorum

i able to confirm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

able to confirm onaylamak mümkün
i am able to confirm onaylayabiliyorum
i will be able to confirm onaylayacağım
will be able to confirm onaylamak mümkün olacak
i was able to confirm onaylayabildim
able able yapabiliyor
confirm onaylamak
pre-confirm ön onayla
please confirm lütfen onaylayın
confirm password şifreyi onayla
confirm receipt makbuzu onayla
i confirm onaylıyorum
i hereby confirm onaylıyorum
could you please confirm lütfen doğrulayabilir misiniz
just to confirm sadece onayla
please confirm receipt lütfen makbuzu onaylayın
we hereby confirm onaylıyoruz
i confirm that bunu onaylıyorum
this is to confirm bu doğrulama için
confirm email e-postanızı onaylayın
confirm that onayla
could you confirm onaylayabilir misin
i would like to confirm onaylamak isterim
we confirm onaylıyoruz
we are pleased to confirm onaylamak için mutluyuz
can you confirm onaylayabilir misin
kindly confirm lütfen onayla
hereby confirm bu vesileyle onaylamak
confirm reception alımı onayla
confirm with ile onayla
this is to confirm that bu, onu doğrulamak için
i can confirm onaylayabilirim
we confirm you seni onaylıyoruz
further confirm daha fazla onayla
confirm new password yeni şifreyi onayla
i am pleased to confirm onaylamaktan memnunum
confirm email address e
we confirm that bunu doğruluyoruz
please confirm that lütfen bunu onayla
this letter is to confirm bu mektup onaylamak
i can confirm that bunu doğrulayabilirim
i hereby confirm that bunu onaylıyorum
i will confirm onaylayacağım
confirm attendance katılımı onayla
i will confirm you seni onaylayacağım
in order to confirm onaylamak için
confirm whether olup olmadığını onayla
i confirm receipt makbuzu onayladım
confirm your attendance katılımınızı onaylayın
i am writing to confirm onaylamak için yazıyorum