e key messages

e key messages teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e key messages e anahtar mesajlar

e key messages terimi için benzer kelimeler ve anlamları

key messages anahtar mesajlar
deliver key messages önemli mesajları ilet
key policy messages temel politika mesajları
communicating key messages anahtar mesajların iletilmesi
delivering key messages anahtar mesajların iletilmesi
conveying key messages anahtar mesajları iletmek
key messages and recommendations anahtar mesajlar ve tavsiyeler
some key messages bazı önemli mesajlar
key messages and position anahtar mesajlar ve pozisyon
know your key messages önemli mesajlarını bilmek
get key messages across önemli mesajları iletmek
gives key messages anahtar mesajlar verir
set of key messages anahtar mesaj kümesi
leverage key messages anahtar mesajlardan yararlanın
key messages to emerge ortaya çıkacak önemli mesajlar
key-key anahtar anahtar
key in the encryption key şifreleme anahtarında
enter key key anahtar anahtarı girin
mixed messages karışık mesajlar
log messages günlük mesajları
push messages mesajları ilet
incoming messages gelen mesajlar
targeted messages hedeflenmiş mesajlar
post messages mesaj gönder
conflicting messages çelişkili mesajlar
safety messages güvenlik mesajları
media messages medya mesajları
relay messages röle mesajları
health messages sağlık mesajları
unsolicited messages istenmeyen mesajlar
sent messages gönderilen mesajlar
communication messages iletişim mesajları
pass messages mesajları ilet
nerve messages sinir mesajları
send text messages metin mesajları gönder
my messages mesajlarım
spam messages spam mesajları
harassing messages taciz edici mesajlar
commercial messages ticari mesajlar
picture messages resimli mesajlar
bounced messages sıçrayan mesajlar
retrieve messages mesajları al
inspirational messages ilham verici mesajlar
i-messages i-mesajları
triggered messages tetiklenen mesajlar
posting messages mesaj gönderme
unread messages okunmamış mesajlar
canned messages konserve mesajlar
tailor messages terzi mesajları
advocacy messages savunuculuk mesajları