m-prop

m-prop teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı