y-shaped filter

y-shaped filter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-shaped filter y şeklindeki filtre

y-shaped filter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shaped filter şekilli filtre
almond-shaped badem şeklinde
awl-shaped tığ-şekilli
band-shaped keratopathy bant şeklinde keratopati
bell-shaped curve çan şeklindeki eğri
egg-shaped yumurta şeklinde
funnel-shaped pelvis huni şeklindeki pelvis
kidney-shaped böbrek şeklinde
l-shaped curve l şeklinde eğri
mis-shaped yanlış şekilli
pear-shaped armut şekilli
shaped biçimli
shaped charge şekilli şarj
star-shaped yıldız şekilli
u-shaped u şeklinde
u-shaped valley u şeklindeki vadi
v-shaped v-şekilli
v-shaped curve v şeklinde eğri
well-shaped biçimli
y-shaped ligament y şeklindeki bağ
wedge-shaped kama şeklinde
rod-shaped çubuk şekilli
crescent-shaped hilal şekilli
dome-shaped kubbeli
is shaped şekillendirilmiş
shaped like şeklinde
heart-shaped kalp biçiminde
are shaped şekillendirilmiş
bell-shaped çan
fan-shaped yelpaze şekilli
cup-shaped kupa şekilli
pre-shaped önceden şekil verilen
have shaped şekillendirmiş
be shaped şekillenmek
funnel-shaped huni şeklinde
l-shaped l-şekilli
cone-shaped koni şeklinde
well shaped iyi şekillendirilmiş
has been shaped şekillendi
t-shaped t-şekilli
spindle-shaped aks-şekilli
can be shaped şekillenebilir
pie-shaped pasta biçimli
ring-shaped halka biçimli
barrel-shaped beşik şeklinde
bowl-shaped kase şeklindeki
odd-shaped tek-şekilli
cross-shaped çapraz şekilli
ball-shaped küre biçiminde
box-shaped kutu şekilli