t for sale

t for sale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t for sale satılık

t for sale terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sale o sale satılık o satılık
sale of available for sale securities satılmaya hazır menkul kıymetlerin satışı
bake sale fırın satışı
bill of sale satış faturası
bring-and-buy sale getir ve al satışı
car-boot sale araba bagajı satışı
chic sale şık satış
clearing sale takas satışı
close the sale satışı kapat
conditional sale şartlı satış
distress sale sıkıntı satışı
electronic funds transfer at point of sale satış noktasında elektronik fon transferi
electronic point of sale elektronik satış noktası
farm-gate sale çiftlik kapısı satışı
fire sale yangın satışı
first-sale doctrine ilk satış doktrini
forced sale zorla satış
jumble sale yardım kermesi
non-sale indirimsiz
on sale satılık
point of sale satış noktası
point of sale terminal satış noktası terminali
point-of-sale satış noktası
point-of-sale terminal satış noktası terminali
pre-sale satış öncesi
public sale halk indirimi
rummage sale eski eşya satışı
sale satış
sale and lease back satış ve geri kiralama
sale and leaseback satış ve geri kiralama
sale of work iş satışı
sale or return satış veya iade
short sale kısa satış
sidewalk sale kaldırım satışı
tag sale etiket satışı
tax sale vergi indirimi
warrant sale arama emri
wash sale yıkama satışı
white sale beyaz satış
yard sale depo satışı
garage sale garaj satışı
garage-sale garaj satışı
for sale satılık
sale price satış ücreti
terms of sale satış şartları
held for sale satılık
sale proceeds satış geliri
not for sale satılık değil
proceeds of sale satış geliri
available for sale satılmaya hazır