b ultrasound machine

b ultrasound machine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b ultrasound machine b ultrason makinesi

b ultrasound machine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ultrasound machine ultrason makinesi
doppler ultrasound machine doppler ultrason makinesi
machine to machine makineden makineye
machine-to-machine communications makineden makineye iletişim
machine to machine market makine pazarından makineye
machine-to-machine (m2m) makineden makineye (m2m)
machine-to-machine (m2m) communications makineden makineye (m2m) haberleşme
machine-to-machine (m2m) modules makineden makineye (m2m) modüller
machine-to-machine solutions makineden makineye çözümler
machine to machine device makineden makineye cihaz
machine-to-machine interaction makineden makineye etkileşim
diagnostic ultrasound tanı ultrason
real-time ultrasound gerçek zamanlı ultrason
ultrasound ultrason
ultrasound cardiography ultrason kardiyografi
ultrasound scanner ultrason tarayıcı
ultrasound scan ultrason taraması
ultrasound probe ultrason probu
doppler ultrasound doppler ultrason
ultrasound imaging ultrason görüntüleme
ultrasound scanning ultrason taraması
ultrasound examination ultrason muayenesi
ultrasound guidance ultrason rehberliği
transvaginal ultrasound transvajinal ultrason
duplex ultrasound çift yönlü ultrason
abdominal ultrasound karın ultrasonu
endoscopic ultrasound endoskopik ultrason
ultrasound transducer ultrason dönüştürücü
breast ultrasound meme ultrasonu
pelvic ultrasound pelvik ultrason
ultrasound gel ultrason jeli
ultrasound beam ultrason ışını
intravascular ultrasound intravasküler ultrason
bedside ultrasound başucu ultrasonu
renal ultrasound böbrek ultrasonu
ultrasound bath ultrason banyosu
vaginal ultrasound vajinal ultrason
ultrasound equipment ultrason cihazı
ultrasound system ultrason sistemi
carotid ultrasound karotis ultrasonu
ultrasound energy ultrason enerjisi
ultrasound waves ultrason dalgaları
high intensity focused ultrasound yüksek yoğunluklu odaklı ultrason
ultrasound screening ultrason taraması
focused ultrasound odaklanmış ultrason
ultrasound image ultrason görüntüsü
ultrasound exam ultrason sınavı
transrectal ultrasound transrektal ultrason
ultrasound device ultrason cihazı
cranial ultrasound kranial ultrason