t doesn't matter

t doesn't matter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t doesn't matter önemli değil

t doesn't matter terimi için benzer kelimeler ve anlamları

who doesn't risk doesn't win kim kazanamaz? t risk almaz # t # 039; t kazanmaz
it doesn't matter farketmez
doesn't matter önemli değil
i doesn't matter farketmez
it doesn't matter which hangisi olduğu önemli değil
it doesn't matter whether farketmez
it doesn't matter for me benim için önemli değil
it doesn't matter anymore artık önemli değil
distance doesn't matter mesafe önemli değil
it really doesn't matter gerçekten önemli değil
it doesn't matter how farketmez
doesn't matter how farketmez
it doesn't even matter farketmez bile
it doesn't matter how much ne kadar olduğu önemli değil
it doesn't matter what time saatin kaç olduğu önemli değil
it doesn't matter how old you are kaç yaşında olduğunun önemi yok
doesn't matter which hangisi olduğu önemli değil
it doesn't matter that much o kadar önemli değil
it doesn't matter that farketmez
doesn't matter either farketmez
it doesn' matter yok & # 039; madde
she doesn't matter önemli değil
it doesn't matter where you go nereye gittiğin önemli değil
that doesn't matter bu önemli değil
it doesn't matter in the slightest en ufak bir önemi yok
time doesn't matter zaman önemli değil
it doesn'r matter to me benim için önemli değil
it doesn't matter with farketmez
it doesn't matter which one hangisi olduğu önemli değil
it doesn't matter how long it takes ne kadar sürdüğü önemli değil
this doesn't matter bu önemli değil
it doesn't matter what kind of ne tür bir şey olduğu önemli değil
doesn't matter how far ne kadar uzakta olduğu önemli değil
doesn't really matter whether gerçekten önemli olup olmaması önemli değil
but that doesn't matter ancak bu önemli değil
what will happen to me doesn't matter bana ne olacağı önemli değil
i doesn' matter yapmıyorum & # 039; madde
doesn't matter which country hangi ülke olduğu önemli değil
anyway it doesn't matter yine de önemli değil
doesn't matter but önemli değil ama
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
it' s doesn't mind o & # 039; s umrunda değil
i don't know anyone who doesn't love sevmeyen kimseyi tanımıyorum
doesn't mean it's over 'bitti demek değil'
it doesn't mean it's not öyle değil demek değildir
doesn't gelmez ve # 039;
she doesn't mind umrunda değil
it doesn't work çalışmıyor
doesn't have sahip değil
doesn't like beğenmez