k-12 school

k-12 school teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 school k-12 okulu

k-12 school terimi için benzer kelimeler ve anlamları

middle school high school orta okul lise
from school to school okuldan okula
in-school and after-school okul içi ve okul sonrası
on a school by school basis okul bazında okul bazında
high school school teacher lise öğretmeni
your school school okul okulun
on school by school basis okul bazında okul bazında
a school official is a person employed by the school okul görevlisi okul tarafından istihdam edilen kişidir
pre-school-and-elementary-school children okul öncesi ve ilkokul çocukları
school-by-school basis okul bazında
pre-school and school okul öncesi ve okul
middle school and junior high school ortaokul ve ortaokul
high school, middle school lise, ortaokul
after-school okuldan sonra
alternative school alternatif okul
approved school onaylanmış okul
ash can school kül okul olabilir
ashcan school ashcan okulu
b school b okulu
barbizon school barbizon okulu
beacon school fener okulu
bible school incil okulu
board school tahta okulu
boarding school yatılı okul
centralized school merkezi okul
ch'eng-chu school ch & # x27; eng-chu okulu
charity school yardım okulu
charm school çekicilik okulu
charter school charter okulu
chicago school chicago okulu
choir school koro okulu
church school kilise okulu
classical school klasik okul
common school ortak okul
community school okul topluluğu
composite school karma okul
comprehensive school kapsamlı okul
continuation school devam okulu
cool school havalı okul
correspondence school yazışma okulu
council school konsey okulu
cram school tıkmak okul
dame school kadın okul
dame-school dame-okul
day school gunduz okulu
direct-grant school doğrudan hibe okulu
district high school ilçe lisesi
divinity school ilahiyat okulu
elementary school ilkokul
evening school akşam okulu