a 10 frame

a 10 frame teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10 frame 10 kare

a 10 frame terimi için benzer kelimeler ve anlamları

frame by frame kare kare
on a frame-by-frame basis çerçeve bazında
frame-by-frame basis kare kare temel
a-frame bir kare
astronomical frame of reference astronomik referans çerçevesi
balkan frame balkan çerçeve
balloon frame balon çerçeve
bobbin and fly frame bobin ve sinek çerçevesi
box frame kutu çerçeve
braced frame hazır çerçeve
bradford frame bradford çerçeve
cant frame çerçeve
climbing frame tırmanma çerçevesi
cold frame soğuk çerçeve
digital frame dijital çerçeve
drawing frame çizim çerçevesi
foster frame koruyucu çerçeve
frame çerçeve
frame aerial çerçeve anten
frame house çerçeve evi
frame line çerçeve çizgisi
frame of mind düşünce yapısı
frame of reference referans çerçevesi
frame saw çerçeve testere
frame story çerçeve öyküsü
frame up çerçevelemek
frame-up dolap
freeze frame çerçeveyi dondur
freeze-frame dondurularak kare
half frame yarım çerçeve
harvard frame harvard çerçevesi
hopper frame hazne çerçevesi
inertial frame atalet çerçevesi
jeweler's saw frame kuyumcu testere çerçevesi
lawrence frame lawrence frame
loophole frame boşluk deliği çerçevesi
masking frame maskeleme çerçevesi
non-inertial frame ataletsiz çerçeve
noninertial frame ataletsiz çerçeve
open frame çerçeve aç
oxford frame oxford çerçeve
platform frame platform çerçevesi
portal frame portal çerçevesi
printing frame baskı çerçevesi
reference frame referans çerçevesi
rigid frame sağlam çerçeve
ring-spinning frame eğirme çerçevesi
sampling frame örnekleme çerçevesi
spinning frame eğirme çerçevesi
still frame hala çerçeve