n hypothesis

n hypothesis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n hypothesis n hipotezi

n hypothesis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alternative hypothesis alternatif hipotez
alvarez hypothesis alvarez hipotezi
autocrine hypothesis otokrin hipotezi
continuum hypothesis süreklilik hipotezi
counter-hypothesis karşı-hipotez
gaia hypothesis gaia hipotezi
hypothesis hipotez
hypothesis testing hipotez testi
hypothesis's hipotez & # x27 s
innateness hypothesis anlamsızlık hipotezi
lyon hypothesis lyon hipotezi
michaelis-menten hypothesis michaelis-menten hipotezi
nebular hypothesis nebüler hipotez
null hypothesis sıfır hipotezi
planetesimal hypothesis gezegenimal hipotez
sapir-whorf hypothesis sapir-whorf hipotezi
starling's hypothesis sığırcık kuşunun hipotezi
whorfian hypothesis whorfian hipotezi
working hypothesis çalışma hipotezi
zwitter hypothesis zwitter hipotezi
test the hypothesis hipotezi sınamak
hypothesis-driven hipotez temelli
test a hypothesis hipotez sınamak
hypothesis tests hipotez testleri
a hypothesis bir hipotez
support the hypothesis hipotezi destekle
an hypothesis bir hipotez
efficient market hypothesis verimli pazar hipotezi
by hypothesis hipotez ile
hypothesis-generating hipotez getirici
under the hypothesis hipotez altında
hygiene hypothesis hijyen hipotezi
tested the hypothesis hipotezi test etti
hypothesis about hakkında hipotez
test this hypothesis bu hipotezi test et
research hypothesis araştırma hipotezi
hypothesis is supported hipotez desteklenir
hypothesis for hipotezi
supports the hypothesis hipotezi destekler
test of hypothesis hipotez testi
the hypothesis that hipotezi ki
hypothesis to be tested test edilecek hipotez
support a hypothesis bir hipotezi desteklemek
efficient markets hypothesis verimli piyasalar hipotezi
hypothesis-based hipotez temelli
hypothesis-free hipotez içermeyen
hypothesis holds hipotez tutar
hypothesis states hipotez durumları
amyloid hypothesis amiloid hipotezi
form hypothesis hipotez oluşturmak