r impost

r impost teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r impost r impost

r impost terimi için benzer kelimeler ve anlamları

impost yükümlülük
impost block küçük blok
impost fee indirim ücreti