u r great

u r great teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u r great sen harikasın

u r great terimi için benzer kelimeler ve anlamları

great great great great grandson büyük büyük büyük torun
great great great great grandfather büyük büyük büyük büyük dede
great-great-great-grandfather büyük, büyük, büyük büyükbaba
great-great-great granddaughter büyük büyük büyük torun
great-great-great-grandmother büyük-büyük-büyük-büyükannesi
great-great-great grandchildren büyük-büyük-büyük torun
great-great-great-grandchild büyük-büyük-büyük-torun
great great great harika harika harika
great-great-great-granddad büyük-büyük-büyük-büyükbaba
great-great-great-grandson büyük büyük büyük torunu
great-great-great son yüce yüce evlat
great great great niece büyük harika büyük yeğeni
great-great-great uncle büyük-büyük-büyük amca
great great grandfather büyük büyük dede
great-great-grandparents büyük büyük dedesi
great great grandmother büyük büyük anneanne
with great power comes great responsibility büyük güç büyük sorumluluk getirir
great great grandson büyük büyük torun
great great uncle büyük büyük amca
great great aunt büyük büyük teyze
great-great-grandchildren büyük büyük torun
great-great güzel güzel
great- great father büyük baba
great great grandchild büyük torun
with great power comes great büyük güç ile harika geliyor
great great granddaughter büyük büyük torun
great, great honor büyük, onur
a great great woman harika, harika bir kadın
great-great grandnephew büyük büyük torun
great great granduncle büyük büyük torun
great value at a great price uygun fiyata çok değerli
great-great-parents büyük büyük anne
great great grandpa büyük büyük dede
great-great grandad büyük büyük baba
alexander the great büyük iskender
alfred the great büyük alfred
catherine the great catherine harika
charles the great charles harika
constantine the great büyük constantine
cultural revolution, great proletarian kültürel devrim, büyük proleter
depression, great depresyon, harika
frederick the great frederick büyük
herod the great harikaydı
intermediate great muscle orta büyük kas
little strokes fell great oaks küçük vuruşlar büyük meşe ağacı düştü
make great strides büyük adımlar atmak
no great shakes harika sallama yok
pearl of great price harika fiyat incisi
peter the great peter büyük
the great gatsby müthiş gatsby